Ohjattua Kerhotoimintaa Vuodesta 2006

Iltapäiväkerhoyhdistys Huvikumpu ry järjestää pienille koululaisille perusopetuksen iltapäivätoimintaa ja kesäisin sporttisia sekä luovia leirejä. Huvikummun tavoitteena on tarjota lapselle turvallista ja ohjattua toimintaa sekä aikuisten läsnäoloa. Tarkoituksena on löytää jokaiselle lapselle mielekästä tekemistä: askartelua, liikuntaa, vapaata leikkiä sekä erilaisia kokemuksia ja elämyksiä ulkoilun merkitystä unohtamatta. Kerhossa noudatetaan teemakuukausia sekä viikko-ohjelmaa, jossa huomioidaan lasten erilaiset tarpeet.

Hymyssä suin hypellen ja askarrellen

Huvikumpu ry tarjoaa perusopetuksen iltapäivätoimintaa, joka on lasten vapaa-aikaa. Meillä vapaa-aikaa vietetään mm. leipoen, askarrellen, seikkaillen kuin liikkuenkin. Kerhopäivänä ohjelmmassa on myös läksyt ja välipala. Osana lapsille tarjottua vapaa-ajan toimintaa on Huvikummun oma kerhotoiminta. Toimintavuoden alussa kysymme niin perheiltä kuin lapsiltakin toiveita tulevalle kaudella. Toiveiden pohjalta muodostamme erilaisia kerhoja, joita ohjaajamme ohjaavat yksiköissämme. Kerhojen määrä on suhteessa lasten ja aikuisten määrään. Lapset valitsevat mieluisat kerhot, joissa käyvät säännöllisesti syys/kevät kauden ajan. Näin takaamme laadukasta ja mielekästä toimintaa yksiköissämme. Toki jätämme reilusti aikaa myös vapaalle leikille ja ulkoilullekin.