Huvikumpu ry on järjestänyt Espoossa perusopetuksen iltapäivätoimintaa 16-vuotta. Tammikuussa 2023 Huvikumpu ry aloittaa iltapäivätoiminnan Helsingissä Munkkiniemessä, leikkipuisto Munkissa. Syksyllä 2023 Toimintamme vaihtuu Munkkiniemen ala-asteen sivupisteeseen Lehtisaareen.

16-vuotta Espoossa opetti meille paljon ja noin 25 ohjaajan joukko työskenteli pyyteettömästi kehittäen viiden yksikön toimintaa. Reilu 250 lasta pääsivät osallistumaan kokeneen ja koulutetun ohjaajatiimin järjestämään toimintaan. Koko Espoon historian iltapäivätoiminnan ajan saimme valtaisan määrän kiitosta asiakkailtamme niin lapsilta kuin vanhemmiltakin, josta kertoo myös alla oleva adressi, jonka vanhemmat ovat keränneet. Adressista huolimatta toimintamme päättyi Espoon kaupungin kilpailutuksen myötä vaikka saimme 100% laatupisteet. Nyt katseemme on kohti tulevaa ja innolla palaamme kehittämään laadukasta iltapäivätoimintaa Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä.

https://www.adressit.com/huvikumpu_jatkamaa_iltapaivatoimintaa_perkkaanpuiston_koululla

Iltapäivätoiminta Helsingissä

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 6.3.- 1.5.2023.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on koululaisille suunnattua ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on vähentää lapsen yksin viettämää aikaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jossa noin15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksu klo 12-16.00 iltapäivätoiminnasta on 100 euroa kuukaudessa ja klo 12-17.00 toiminnasta asiakasmaksu on 120 euroa kuukaudessa.

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään arkisin koulupäivinä.

Asiakasmaksuun sisältyy vakuutus ja välipala.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. (lääkärintodistus)

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. (Ilmoitus etukäteen)

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Hakemuksen voi jättää, kun iltapäivätoimintapaikka on osoitettu. Päätös tehdään perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella.

Hakeminen ja paikan vastaanotto

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla luokka-asteilla olevat erityisen tuen oppilaat. Perusopetuksen iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus lapselle. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti.

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, toimintaan voi hakea paperilomakkeella.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta tehdään huoltajan hakemuksessa ilmoittaman toiminta-ajan mukaisesti. Sopimusmuotoa voi tarpeen vaatiessa muuttaa, ilmoitus tehdään kirjallisesti vähintään kokonaista kalenterikuukautta aikaisemmin. Esim. 8.11. tehty muutos tulee voimaan 1.1. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu.

Asiakasmaksun vapautusta/huojennusta koskevat liitteet

https://lomake.hel.fi/ip-maksun-vahennys

Iltapäivätoiminta noudattaa koulun työ- ja loma-aikoja.

  • iltapäivätoiminta: klo 12–16
  • iltapäivätoiminta: klo 12–17  

Iltapäivätoiminta-ajan muuttaminen tai irtisanominen

Ilmoitus iltapäivätoiminnan toiminta-ajan muuttamisesta ja irtisanomisissa tehdään vähintään kalenterikuukautta aikaisemmin. Esimerkiksi joulukuussa tehty muutos tulee voimaan 1.2. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu.

Jos haluat irtisanoa iltapäivätoiminnan paikan, täytä alla oleva irtisanoutumislomake ja tallenna se laitteellesi. Lähetä lomake turvasähköpostin liitteenä osoitteeseen iltapaivatoiminta@hel.fi.

Iltapäivätoiminnasta irtisanoutumislomake, pdf